top of page
Χαρακτηριστικά
 • Βιβλιοθήκες υλικών με όλες τις παραμέτρους του κανονισμού (αντοχή κονιάματος, διαστάσεις, τύπος και κατηγορία λιθοσωμάτων, εύρος αρμών κλπ.) για τον υπολογισμό της θλιπτικής και διατμητικής αντοχής των πεσσών και δυνατότητα εισαγωγής πειραματικών αποτελεσμάτων.

 • Εισαγωγή δεδομένων κατόψεων και όψεων (ανοίγματα) σε γραφικό περιβάλλον (δυνατότητες zoom, snap, μεταφοράς, αντιγραφής, stretch κλπ.).

 • Παραμετροποιημένο αρχείο υλικών για πλάκες και δοκούς.

 • Επίλυση και διαστασιολόγηση πλακών και δοκών Ο.Σ.

 • Δυνατότητα ενίσχυσης τοίχων με σκυρόδεμα.

 • Αυτόματη διακριτοποίηση και επίλυση με επίπεδα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία.

 • Αυτόματη μεταφορά φορτίων πλακών στους τοίχους και τις δοκούς.

 • Υπολογισμός της σεισμικής φόρτισης κατά ΕΑΚ και Ευρωκώδικα 8.

 • Έλεγχος των τοίχων με τον Ευρωκώδικα 6 (EC6) σε θλίψη, κάμψη, διάτμηση, συγκεντρωμένων φορτίων (δοκοί, ξύλινα δάπεδα).

 • Εκτυπώσεις δεδομένων και αποτελεσμάτων.

 • Εξαγωγή κατόψεων και όψεων σε αρχεία .DXF.

3DR.PESSOS: Γενικά

 

Το 3DR.PESSOS είναι αυτόνομο πρόγραμμα για την επίλυση και σχεδιασμό δομημάτων από άοπλη, διαζωματική φέρουσα τοιχοποιία. Η έκδοση 2011 από την 3DR υποστηρίζει και τον Ευρωκώδικα 8.

bottom of page