top of page

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας και λογισμικού για τη βελτιστοποίηση και Κατασκευή Κτιρίων Χαμηλής Ενέργειας (ΚΧΕ) στην Κύπρο. Το έργο, θα αναφέρεται σε και θα συσχετίζει όλες τις παραμέτρους των ΚΧΕ, όπως κλιματολογικές συνθήκες, ενεργειακές απαιτήσεις, υλικά, συνιστώσες εξοικονόμησης ενέργειας, ΑΠΕ, κλπ., και θα καταλήγει σε πλήρη ενεργειακή και οικονομική ανάλυση (χρόνος ανάκτησης επένδυσης). Για το προτεινόμενο έργο ο ΑΦ (εταιρεία τεχνικού λογισμικού) θα συνεργαστεί με ένα κυπριακό ερευνητικό κέντρο (ΣΦ1), ένα ελλαδικό ερευνητικό κέντρο (ΣΦ2) και με μια ελλαδική επιχείρηση τεχνικού λογισμικού (ΣΦ3).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΕΣΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Περιγραφή Δικτύου Συνεργασίας

 

 

 

 

 

 

 

H AuDeSy λειτουργεί από το 1988 με σκοπό την διάθεση και προώθηση στην Κύπρο προγραμμάτων (software) Τεχνικών Εφαρμογών. Από τον Μάρτιο 1999, η AuDeSy είναι ο Γενικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο των εταιρειών 4Μ και 4M-VK προωθώντας και υποστηρίζοντας τα πακέτα IDEA - Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, STRAD-STEEL - Ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών από μπετόν και μεταλλικών κατασκευών, FINE - Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, ERGA - Διαχείριση Έργων. Μέχρι σήμερα έχει οργανώσει εκατοντάδες σεμινάρια και εκπαιδεύσεις τόσο για την χρήση των προγραμμάτων όσο και για γενικά θέματα που ενδιαφέρουν τους πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους και γενικά όλους τους κλάδους της μηχανικής επιστήμης. Από το 2006 στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία της στην Λευκωσία με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για εκπαιδευτικά σεμινάρια. Τα προγράμματα της 4Μ και 4M-VK χρησιμοποιούνται στην Κύπρο από εκατοντάδες χρήστες, οργανισμούς, ιδρύματα, τεχνικές εταιρείες και υπηρεσίες (περισσότεροι από 500).

 

 

 

 

 

 

Το Frederick Research Center (FRC) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο που ιδρύθηκε το 1996 και έχει ως στόχο την διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας σε πολλές περιοχές της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Το προσωπικό του αποτελείται από άτομα υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης (PhD, MSc) με πλούσια ερευνητική εμπειρία και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Στην περιοχή της ενέργειας το FRC έχει συμμετάσχει μέχρι στιγμής στα εξής ερευνητικά έργα: i) Promotion and Consolidation of all RTD activities for renewable distributed generation technologies in the Mediterranean region: FP6, ii) Grid-connected Photovoltaic substation with parallel electricity storage in the form of hydrogen: ΙΠΕ, iii) Distributed electricity generation with the use of H2/Fuel Cells, with zero CO2 emissions: ΙΠΕ, iv) Pilot unit for the production, purification and storage of hydrogen by using Renewable Energy Sources such as, Solar and Wind energy: ΙΠΕ, v) The birth of a EUropean Distributed EnErgy Partnership that will help the large-scale implementation of distributed energy resources in Europe (EU-DEEP): FP6, vi) Stand-alone pilot unit for remote electricity generation with the use of Fuel Cells and Hydrogen (HYDROGEN-FUEL-CELLS): ΙΠΕ, vii) Cluster Pilot Project for the Integration of Renewable Energies into European Energy Sectors Using Hydrogen: FP5, viii) Automated Pilot Plant for the Storage and Production of Electric and Thermal Energy With the Use of Solar and Wind Energy: ΙΠΕ. To FRC διαθέτει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να εκτελέσει την ερευνητική εργασία που περιγράφεται στο ανώνυμο μέρος της πρότασης και συγκεκριμένα τα: Energy plus, Tsol, Sommluft (Φυσικός αερισμός), GAEA (Προσομοίωση εναλλακτών θερμότητας αέρα-εδάφους), Retscreen (ΑΠΕ), Fine Adapt (HVAC), NNEMS (Εnergy Μanagement System), Matlab.

 

 

 

 

 

 

 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE) είναι το εθνικό κέντρο (Ελλάδα) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE). Στα πλαίσια του Ερευνητικού και Τεχνολογικού του ρόλου, το ΚΑΠΕ αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη βασική έρευνα και τη βιομηχανία, με κύριο στόχο την ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σε διεθνές επίπεδο, το ΚΑΠΕ προώθησε τα συμφέροντα της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα σε περιοχές ενδιαφέροντος για την χώρα όπως η Ευρώπη, η Μεσόγειος, τα Βαλκάνια και η Μαύρη Θάλασσα αναπτύσσοντας δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το KAΠE έχει ήδη συμμετάσχει σε περισσότερα από 600 ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά έργα. Το Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων διαθέτει εξοπλισμό μετρήσεων της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων και δομικών υλικών, τόσο σε εργαστηριακό επίπεδο (διάταξη λαμδομέτρου, διάταξη προστατευμένου θερμού κιβωτίου, τεχνητός ουρανός, αεροσήραγγα, θαλάμους δοκιμών), όσο και σε επί τόπου μετρήσεις (αναλυτές ενέργειας, θερμοκάμερα, αναλυτή αερίων, αυτόνομα μετρητικά συστήματα κοκ). Επίσης, είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 για την διενέργεια ενεργειακών μετρήσεων.

 

 

 

 

 

 

H 4M πρωτοστατεί στο Τεχνικό Λογισμικό από το 1986, προσφέροντας μιά σειρά από επώνυμα προγράμματα που αποτελούν κορυφαία επιλογή στον χώρο τους. Βασισμένα σε προηγμένη τεχνολογία έξυπνων αντικειμένων και διαθέτοντας πλήρη σχεδιαστική αυτονομία, τα προϊόντα FINE, IDEA, ERGA, ADEIA, STRAD και STEEL έχουν ηγετική θέση στην αγορά. Επιπλέον τα προϊόντα 4Μ εξάγονται σήμερα σε όλο τον κόσμο, με οργανωμένα κέντρα διανομής και υποστήριξης 4Μ σε δώδεκα χώρες. Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητα Γραφεία 500 τ.μ., είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000. Ολόκληρο το δίκτυο συνεργατών 4Μ σε Ελλάδα και εξωτερικό αριθμεί περίπου 60 Μηχανικούς.

bottom of page