top of page

ΝΕΟ:  3DR.EC.PRAXIS

 

Στην έκδοση 2016 το 3DR.STEEL συνεργάζεται και με το 3DR.EC PRAXIS. Το πρόγραμμα EC PRAXIS χρησιμοποιείται για την ανάλυση και διαστασιολόγηση μεταλλικών συνδέσεων κατά τον Ευρωκώδικα 3.Στα 20 χρόνια παρουσίας του έχει χρησιμοποιηθεί από πλήθος μελετητικών γραφείων σε ποικίλα έργων κατασκευών από χάλυβα, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ευελιξία και την εγκυρότητά του.

Είναι ένα πολυδύναμο εργαλείο το οποίο μπορεί να εργαστεί τόσο αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με το GTSTRUDL, το ETABS, το SAP2000 ή το 3DR.STEEL.

Καλύπτει πληθώρα μεταλλικών συνδέσεων ενώ η εύκολη και παραμετροποιημένη εισαγωγή δεδομένων, η τρισδιάστατη άμεση απεικόνιση της σύνδεσης, η παραγωγή τεύχους υπολογισμών, και η παρουσίαση της σύνδεσης σε μορφή σχεδίου, το καθιστούν ως ένα από τα πλέον εύχρηστα και αξιόπιστα προγράμματα στη μελέτη μεταλλικών κατασκευών.

Πλεονεκτήματα λογισμικού EC PRAXIS:

 • Εύκολη εισαγωγή δεδομένων σύνδεσης και συνδυασμών φόρτισης (Δυνατότητα διαβάσματος δεδομένων από: επιλογές χρήστη, xls, GTSTRUDL, ETABS, SAP2000 και 3DR.STEEL).

 • Γρήγορη ανάλυση και διαστασιολόγηση των μεταλλικών συνδέσεων κατά τον Ευρωκώδικα 3.

 • Αυτόματη δημιουργία σχεδίων dxf.

 • Άμεση παραγωγή τεύχους υπολογισμών.

 • Δυνατότητα εισαγωγής και εκτυπώσεων/σχεδίων στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα.

 • Πληθώρα επιλογή συνδέσεων:

 1. Έδραση υποστυλώματος: Η συγκεκριμένη σύνδεση αναφέρεται στην έδραση υποστυλώματος μέλους διατομής διπλού ταυ ή κοίλης, σε πλάκα έδρασης επί πεδίλου. Η φόρτιση είναι καθαρά διαξονική. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το πλήθος, τη διάταξη, τη διάμετρο και την ποιότητα των αγκυρίων, τη γεωμετρία της πλάκας έδρασης και επιπλέον να τοποθετήσει ενισχυτικά ελάσματα προς αύξηση της φέρουσας ικανότητας της σύνδεσης. Ελέγχονται όλα τα συστατικά της σύνδεσης κατά τον ΕC3, ενώ παράγονται επίσης και διαγράμματα αλληλεπίδρασης ως προς τον ισχυρό και τον ασθενή άξονα. Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι αγκύρωσης (ευθύγραμμος, με άγκιστρο, με περικόχλιο, με πλάκα συγκράτησης τετραγωνική ή κυκλική) και διαστασιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΤΑG 001.

 2. Σύνδεση δοκού υποστυλώματος με μετωπική πλάκα: Η σύνδεση αυτή μπορεί να μεταφέρει ροπή από τη δοκό στο υποστύλωμα, μέσω της μετωπικής πλάκας. Παρέχονται οι δυνατότητες τοποθέτησης μίας ή δύο δοκών εκατέρωθεν του κόμβου, η δυνατότητα επιλογής του πλήθους, της διάταξης, της διαμέτρου και της ποιότητας των κοχλιών, της γεωμετρίας της μετωπικής πλάκας καθώς και η χρήση ενισχυτικών ελασμάτων δοκού και υποστυλώματος, αλλά και τοποθέτηση υποστηριγμάτων (haunches), για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας. Ελέγχονται όλα τα συστατικά της σύνδεσης, όπως ορίζει το παράρτημα 1-8 του ΕC3, τόσο ως προς τη στατική επάρκεια, όσο και ως προς την αναπτυσσόμενη παραμόρφωση (έλεγχος στροφικής ικανότητας).

 3. Σύνδεση δοκού υποστυλώματος με διπλά γωνιακά: Πρόκειται για τη σύνδεση μεταφοράς τέμνουσας δύναμης από τη δοκό στο υποστύλωμα, μέσω ζεύγους πρότυπων ή συγκολλητών, ισοσκελών ή ανισοσκελών γωνιακών ελασμάτων. Πραγματοποιούνται όλοι οι έλεγχοι του ΕC3 σχετικά με τη διάτμηση κοχλιών, τη σύνθλιψη άντυγας, την απόσχιση τεμαχίων, την κάμψη και διάτμησης γωνιακών κλπ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης της δοκού στο πέλμα ή στον κορμό του υποστυλώματος.

 4. Σύνδεση δοκού υποστυλώματος με μεταλλικό έλασμα: Η σύνδεση υλοποιείται μέσω ενός ελάσματος ορθογωνικής διατομής, το οποίο συγκολλείται στο πέλμα υποστυλώματος και κοχλιώνεται στον κορμό της δοκού. Το υποστύλωμα μπορεί να έχει διατομή τόσο διπλού ταυ, όσο και κοίλη διατομή (RHS, SHS). Ελέγχονται οι κοχλίες σε διάτμηση και σε σύνθλιψη άντυγας, η συγκόλληση σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες τάσεις, καθώς και η απόσχιση τεμαχίου δοκού και υποστυλώματος, ενώ επίσης πραγματοποιείται έλεγχος αστοχίας της όψης υποστυλώματος σε περίπτωση κοίλης διατομής του.

 5. Σύνδεση δοκού επί δοκού: Στη σύνδεση αυτή εξετάζεται ο κόμβος μεταξύ μίας στηρίζουσας και μίας στηριζόμενης δοκού, των οποίων οι διατομές είναι διπλού ταυ. Η σύνδεση υλοποιείται μέσω ζεύγους πρότυπων, συγκολλητών, ισοσκελών ή ανισοσκελών γωνιακών ελασμάτων. Ο χρήστης μπορεί να διατάξει με ποικιλία παραμέτρων τους κοχλίες επί των γωνιακών ελασμάτων και να επιλέξει την απότμηση της στηριζόμενης δοκού είτε στο άνω είτε στο κάτω πέλμα της. Ελέγχονται τα γωνιακά σε κάμψη, διάτμηση, οι κοχλίες σε διάτμηση και σύνθλιψη άντυγας, και τα δύο μέλη σε απόσχιση τεμαχίου, ενώ παράλληλα τηρούνται κατά τον έλεγχο τα κριτήρια ολκιμότητας που ορίζει ο ΕC3.

 6. Αποκατάσταση συνέχειας δοκού με μετωπικές πλάκες: Πρόκειται για μία σύνδεση αποκατάστασης δύο μελών διατομής διπλού ταυ με μετωπικές πλάκες. Τα μέλη της σύνδεσης έχουν τη δυνατότητα να είναι ομοεπίπεδα ή κεκλιμένα (κορφιάς κτιρίου). Ο χρήστης μπορεί να διατάξει με ποικιλία παραμέτρων τους κοχλίες επί των μετωπικών πλακών. Ελέγχονται όλα τα συστατικά της σύνδεσης, όπως ορίζει το παράρτημα 1-8 του ΕC3, τόσο ως προς τη στατική επάρκεια, όσο και ως προς την αναπτυσσόμενη παραμόρφωση (έλεγχος στροφικής ικανότητας).

 7. Σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας με ελάσματα κορμού και πέλματος: Πρόκειται για σύνδεση αποκατάστασης συνέχειας μελών διατομής διπλού ταυ που υλοποιείται με χρήση ελασμάτων κορμού και πέλματος. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης κοχλιωτής σύνδεσης μεταξύ ελασμάτων και μελών, ενώ υποστηρίζεται και η περίπτωση συνδυασμού κοχλίωσης και συγκόλλησης. Εκτός του υπολογισμού των αντοχών των επιμέρους συστατικών της σύνδεσης, λαμβάνονται υπόψη και όλα τα κριτήρια ολκιμότητας ώστε να αποφεύγονται οι ψαθυρές μορφές αστοχίας.

 8. Σύνδεση συνδέσμων δυσκαμψίας: Ο συγκεκριμένος τύπος σύνδεσης αφορά τους συνδέσμους δυσκαμψίας μορφής Λ ή Χ. Καλύπτεται πλήθος περιπτωσιολογίας σχετικά με τη γεωμετρία της σύνδεσης, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα ελέγχου της αποκατάστασης συνέχειας του μεσαίου κόμβου μεταξύ συνδέσμων μορφής Χ. Οι συνδέσεις αυτές υλοποιούνται είτε με κοχλίες είτε με συγκολλήσεις και εκτός των βασικών ελέγχων, μπορεί να πραγματοποιηθεί και ικανοτικός σχεδιασμός θεωρώντας ως πλάστιμο μέλος την εφελκυόμενη διαγώνιο.

bottom of page