ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας και λογισμικού για τη βελτιστοποίηση και Κατασκευή Κτιρίων Χαμηλής Ενέργειας (ΚΧΕ) στην Κύπρο. Το έργο, θα αναφέρεται σε και θα συσχετίζει όλες τις παραμέτρους των ΚΧΕ, όπως κλιματολογικές συνθήκες, ενεργειακές απαιτήσεις, υλικά, συνιστώσες εξοικονόμησης ενέργειας, ΑΠΕ, κλπ., και θα καταλήγει σε πλήρη ενεργειακή και οικονομική ανάλυση (χρόνος ανάκτησης επένδυσης). Για το προτεινόμενο έργο ο ΑΦ (εταιρεία τεχνικού λογισμικού) θα συνεργαστεί με ένα κυπριακό ερευνητικό κέντρο (ΣΦ1), ένα ελλαδικό ερευνητικό κέντρο (ΣΦ2) και με μια ελλαδική επιχείρηση τεχνικού λογισμικού (ΣΦ3).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΕΣΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Άρθρα και Δημοσιεύσεις

 

 

A building performance simulation tool for the design of cost efficient low energy buildings in Cyprus

 

ANDREAS KANARACHOS, STRATIS KANARACHOS

 

Frederick Research Center (FRC)

 

Abstract: - Despite the today available tools, there is a significant need for decision support software for the design of cost efficient low energy buildings (LEB) in Cyprus.. This paper presents the software CyLEBs as a Building Performance Simulation (BPS) tool, which has also passed successfully the BESTTEST. CyLEBs incorporates a 3R2C thermal model for the building shell, thus enabling the simulation of an outer and/or between and/or inner insulated building shell. In addition the environmental climate issues and the user’s possible requirements (e.g. continuous or discontinuous heating/cooling operation) and behavior are thoroughly discussed and incorporated in the software. Finally a case example illustrates how the method enables the design analysis of low energy buildings in Cyprus, implying that the software could be easily adjusted for other Mediterranean climates. This research has been financed by the Research Promotion Foundation of Cyprus.

 

Key-Words: - Design decision support, Low energy buildings, 3R2C building shell model, Energy simulation, Environmental conditions, Cyprus

 

 

A hierarchical optimization methodology for the cost optimal design of low energy buildings in Cyprus 

 

ANDREAS KANARACHOS, STRATIS KANARACHOS

 

Frederick Research Center (FRC)

 

Abstract: - In view of the needs for energy minimization in the buildings sector, the design of cost optimal low energy buildings (LEB) in the Mediterranean area is of significant interest. The measures available to accomplish this task include the use of latest building technology and the customization of the design (climate, owner’s needs and requirements, user behavior, etc). The goals include the minimization of the annual primary energy consumption/carbon dioxide emissions and of the costs. Both measures and goals constitute in general a multi-objective optimization problem, for which numerous methods, including mathematical optimization methods, have been proposed in the past. This paper proposes a new optimization method for the design of low energy buildings based on Hierarchical Optimization (HO). The method uses technical and financial information of building components available in Cyprus organized in an excel database CyLEBd, which feeds CyLEBs, a building performance simulation (BPS) tool. A case example illustrates how the method enables the design optimization of low energy buildings in Cyprus, implying that the method could be easily adjusted for other Mediterranean climates. This research has been financed by the Research Promotion Foundation of Cyprus.

 

Key-Words: - Low energy buildings, Hierarchical optimization, Energy and costs minimization, Cyprus